Gebruikersnaam Wachtwoord Hoe lang?
EVERGEM - De eerste Regionale Vlaamse Molendag wordt gehouden op 27 april 2014 van 10 tot 18 uur, ter gelegenheid van de Vlaamse Erfgoeddag. Een aantal van de molens zal opengesteld worden tijdens de eerste Regionale Vlaamse Molendag, waaronder die van Ertvelde en Wippelgem.

Lees meer over deze Regionale Vlaamse Molendag op deze site: http://meetjesland.vlaamsemolens.com/.

Je vindt er de nodige verwijzingen naar auto- en fietsroutes, te bezoeken molens en andere nuttige info.
 
Ertvelde – Stenen molen en rosmolen
Stenenmolenstraat 21
Unieke combinatie van een maalvaardige stenen grondzeiler en een rosmolen. Beide molens zijn in werking. In de windmolen wordt nog regelmatig gemalen, in de rosmolen wordt nog gerst geplet.
 
Wippelgem – Gerardsmolen
Moleneind 26
Zeer mooie kettingkruier, waarin nog steeds gemalen wordt. Ook deze molen wordt opengesteld en er worden rondleidingen gegeven.

Doornzele – Doornzelemolen
Doornzeledries
Deze molen was eveneens een kettingkruier, qua structuur leek deze wat op de Wippelgemse molen. Van deze molen resteert enkel een romp zonder binnenwerk. De molen is ingericht als krulbolmuseum. Deze mooie tentoonstelling zal ook heel de dag te bewonderen zijn.
Bron: Het Nieuwsblad (20-04-2014)
ARDOOIE - De Rysselende molen in Ardooie is na een renovatie van 14 jaar terug maalvaardig. De eigenaar Paul van Gierdegom is alvast heel tevreden met het prachtige resultaat van zijn geliefde molen. De heropening van de molen zal doorgaan op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 mei en dit telkens van 14 tot 18 uur.
Bron: Het Nieuwsblad (14-04-2014)
EXACTE KOPIE VAN OUDE MOLEN ZAL OPNIEUW WERKEN

KLEMSKERKE - Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) heeft gisteren de Geersensmolen in Klemskerke officieel geopend. De molen is een exacte kopie van de oorspronkelijke molen uit de Dorpstraat. De schade aan de oorspronkelijke molen was te groot voor restauratie.

De Geersensmolen in Klemskerke is sinds gisteren opnieuw een blikvanger in de gemeente. Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois heeft de molen officieel geopend, op een nieuwe locatie op een stuk grond voor het restaurant De Kruidenmolen. ‘Vroeger telden De Haan en deelgemeenten wel tien windmolens’, zegt Bourgeois. ‘Maar toen die molens tijdens de industriële evolutie niet meer rendabel bleken, werden ze gesloopt. In De Haan staan nu nog maar twee molens: de Hubertmolen en Wenduine en deze Geersensmolen.’

Exacte kopie
Toen de molen enkele jaren geleden werd ontmanteld om te verplaatsen, bleek de schade aan de molen zo groot dat een restauratie niet meer mogelijk was. ‘Molenbouwers hebben daarom een exacte kopie gemaakt van de oorspronkelijke Geersensmolen’, verduidelijkt Breemersch. ‘ Nu de molen op een nieuwe locatie staat en bovendien ook zal kunnen draaien, wordt ze opengesteld voor het publiek. Voor de molen werd 480.000?euro uitgetrokken, waarvan tachtig procent door de Vlaamse overheid is betaald. De provincie en de gemeente hebben elk voor tien procent betaald.
Bron: Het Nieuwsblad (14-04-2014)
Online leden
Er zijn geen leden online...
Inloggen / Registreren


Gebruikersnaam


Wachtwoord


Hoe lang?

Dit is een openbare computer

Nog geen account? Klik hier om je te registreren...


Krantenartikels
Kan jij ons helpen met het up-to-date houden van ons krantenartikel bestand ? Stuur dan jouw ingescande krantenartikels, met vermelding van de krant en de datum van publicatie door naar krantenartikels@molenforum.eu.
Vlaamse Molendag 2014
Nieuwe forumberichten
OnderwerpAuteurReactiesLaatste reactie
Oost-Vlaamse Molens biedt aanDamien.deleeuw
@ 23-11-2013 08:24:34
0geen reacties
lokatie van twee molensUncle-olav
@ 22-05-2013 12:55:43
1Toatsemeuln
@ 02-07-2013 10:27:10
Te koop: verticale maalstoelVanzanten
@ 19-05-2013 08:58:24
0geen reacties
Zoeken in het archief

Zoekwoord

U zoekt in 656 krantenartikels, 757 tijdschriftartikels en 524 molenpagina's.

Recente molentijdschriften
Laatst gewijzigde molenpagina's
Botermolen
Gooik
Geersensmolen
Klemskerke (De Haan)
In Stormen Sterk
Gierle (Lille)
Zwarte Molen
Kasterlee
De Witte Molen
Sint-Niklaas
TOTALE RENOVATIE VAN BESCHERMD MONUMENT KOST ÉÉN MILJOEN EURO

TIELT - De Rysselende molen is na een renovatie die één miljoen euro kostte, weer maalvaardig. Molenaar Paul van Gierdegom, die het beschermde monument indertijd aankocht, is een gelukkig man.

De Rysselende molen aan de Pittemsestraat is een beschermd monument en dateert van 1766. In 1996 kocht Paul Van Gierdegom het gebouw aan en in 2000 startte de restauratie die pas nu helemaal af is.
Bron: Het Nieuwsblad (12-04-2014)
PITTEM - Vandalen hebben de ruiten van de Plaatsmolen ingegooid. Het stadsbestuur diende klacht in bij de politie.

Een buur merkte tijdens een van zijn wandelingen op dat de ruiten van de Plaatsmolen waren ingegooid.

‘We stelden vast dat de daders stenen van de grond hadden geraapt om er daarna de ruiten mee in te gooien’, zegt burgemeester van Pittem Ivan Delaere (CD&V).

Het gemeentebestuur heeft klacht ingediend bij de plaatselijke politie. Die zal een buurtonderzoek starten.

Getuigen gezocht
Waarschijnlijk vond het incident plaats vorige week in de nacht van woensdag op donderdag of van donderdag op vrijdag. Het gemeentebestuur en de politie vragen aan eventuele getuigen om zich te melden bij de wijkpolitie van Pittem. ‘Alles wordt met de nodige discretie behandeld’, verzekert Delaere.

Camera’s
Volgens de burgemeester bevestigt het incident nogmaals de nood aan camerabewaking bij openbare gebouwen.

‘Na de drieste diefstal in de kleedkamers van de sporthal is dit opnieuw een financiële opdoffer voor de gemeente’, aldus Delaere.

De gemeente was net bezig met de renovatie van de honderdjarige molen. In 2011 werd samen met de Vlaamse overheidsdienst Erfgoed beslist om de molen volledig te slopen en opnieuw op te bouwen met de originele stenen en materialen.

Eind september 2013 werd de eerste fase eindelijk afgerond, was de molenromp volledig heropgebouwd en was er een zolder geïnstalleerd. Ook de elektriciteit en het schrijnwerk waren net vernieuwd.
Bron: Het Nieuwsblad (08-04-2014)
GIERLE - De windmolen ‘In Stormen Sterk’ is na een grondige restauratie opnieuw klaar om zijn naam waar te maken. Op 3 augustus zijn er weer molenfeesten in Gierle.

De ‘windkorenmolen’ in de Molenstraat in Gierle werd opgericht in 1837 en erkend als beschermd monument in 1981. De laatste molenaar Emiel Rombouts maalde er nog tot in 2003. De vzw Kempens landschap kocht de molen in 2006 en gaf ze in erfpacht aan het gemeentebestuur van Lille.

‘In Stormen Sterk’ werd in de loop der jaren niet van onheil gespaard. Windhozen richtten schade aan of veroorzaakten brand, en in een andere periode had bebouwing in de buurt tot gevolg dat de molen te weinig windvang had.

De constructie was bovendien aan restauratie toe, zowel aan de kap als aan de wieken en het interieur. De restauratiewerken begonnen in 2008 en werden dit jaar afgerond. De kosten voor deze werken, 695.000 euro, worden verdeeld onder de vzw Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Lille (beide voor 20 procent) en de Vlaamse Gemeenschap.

Namens het Antwerpse provinciebestuur mochten gedeputeerden Inga Verhaert en Peter Bellens de maalvaardige molen opnieuw ‘in gang trekken’. Dat er ook weer gemalen wordt, is een kolfje naar de hand van de vier molenaars die ‘In Stormen Sterk’ draaiende zullen houden: Theo Ghoos, Jef De Walsche, Gust Smits en Marc Peters. Zij zullen elke laatste zondag van de maand met veel plezier de bezoekers laten kennismaken met de werking van de molen. Op zondag 3 augustus kunnen inwoners van Gierle en alle andere molenliefhebbers tijdens de Molenfeesten kennismaken met de prachtig gerestaureerde molen.
Bron: Het Nieuwsblad (03-04-2014)
BUGGENHOUT - In Opstal start op maandag 31 maart de renovatie van de Patattenmolen. Twee firma's klaren de klus. De ene neemt de binneninrichting en het maalmechanisme voor haar rekening, de andere de buitenafwerking. De twee kunnen gelijktijdig aan de slag. ‘Eindelijk’, zegt schepen van Cultuur Jan Jacobs (N-VA). ‘De namen van de firma's waren al enkele maanden bekend. De werken, oorspronkelijk begroot op 580.000 euro, waren toegewezen voor 373.000 euro. Het bedrijf dat de binneninrichting aanpakt, vroeg echter om een prijsaanpassing van 3.500 euro, gezien het maandenlange wachten op de toewijzing. De gemeenteraad zag daar geen graten in.’ Jacobs verheugt zich al op het verfraaide dorpsgezicht na de werken. ‘De restauratie opent perspectieven: maaldemonstraties voor groepen en klassen, kleinschalige activiteiten in de molen, bezoeken.’
Bron: Het Nieuwsblad (31-03-2014)
VEURNE - De provincie restaureert de Sint-Karelsmolen in Veurne. De Sint-Karelsmolen is een stenen windmolen die dateert uit het begin van de negentiende eeuw en is sinds 1943 een beschermd monument.

De molenromp wordt nu aangepakt. Aan de renovatie hangt een prijskaartje van 760.000 euro.
Bron: Het Nieuwsblad (06-03-2014)
TIELT - Na meer dan tien jaar juridisch getwist, is er nog steeds geen oplossing gevonden voor de Delmerensmolen. De eigenaar, een Engelsman, werd opgespoord en is al meermaals in gebreke gesteld. Zonder enig resultaat.

De Delmerensmolen in de Sterrestraat in Aarsele is al langer de oorzaak van heibel. In 1992 ging de Engelse eigenaar van de molen failliet. De curator slaagde er niet in de Engelse molen te verkopen en de molen moest om veiligheidsredenen worden ontmanteld. Een ingreep die stad Tielt ruim 55.000 euro kostte. Tielt probeerde het bedrag terug te vorderen van de Belgische staat, maar die betwistte in 2005 eigenaar te zijn van de molen. Ook het Vlaams Gewest en de provincie willen de molen niet. ‘Ruimtelijke Ordening Vlaanderen gaat de eigenaar nu dagvaarden’, zegt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA).
Bron: Het Nieuwsblad (25-02-2014)
Word Molenaar ...