Uitreiking kenteken Actieve Molen 2013

Gepost op 2013-04-16 16:15:23

Vorig jaar werd te Sint-Amands de eerste uitreiking van het kenteken " Actieve Molen" ingericht voor 15 molens. Een 150-tal moleneigenaars, beheerders en vrijwillige molenaars uit alle vlaamse provincies woonde dit initiatief van Molenforum Vlaanderen vzw bij.

Op 27 april a.s. gaat te brugge de tweede editie door: "Uitreiking Kenteken Actieve Molen 2013", waarvan de organisatie toevertrouwd werd aan de Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw.

De besturen van beide erkende erfgoedverenigingen nodigen U hierbij uit op de uitreiking van de oorkonde en het kenteken "Actieve Molen 2013" aan de eigenaars, beheerders en molenaars van 15 water- en windmolens die dit jaar genomineerd werden. Daarna biedt het Provinciebestuur van West-Vlaanderen een receptie aan.

Tijdstip:
Zaterdag 27 april 2013, aanmelden om 14u30, aanvang om 15u.

Gelegenheidsadres:
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan, 41, Sint-Andries (Brugge)

Praktisch:
Gelieve uw aanwezigheid te melden voor 23 april per mail naar decraeke@skynet.be

Genomineerde molens:
Provincie West-Vlaanderen:
* Gistel - De Oostmolen - houten windmolen
* Gits (Hooglede) - De Grijspeerdmolen - houten windmolen
* Menen - De Goede Hoop - stenen windmolen

Provincie Antwerpen:
* Ravels - De Nachtegaal der Maatvennen - stenen windmolen
* Rijkevorsel - De Stenen Bergmolen - stenen windmolen
* Westmalle (Malle) - De Scherpenbergmolen - stenen windmolen

Provincie Limburg:
* Eksel (Hechtel-Eksel) - De Stermolen - houten windmolen
* Neeroeteren (Maaseik) - De Klaaskensmolen - watermolen
* Neeroeteren (Maaseik) - De Neermolen - watermolen

Provincie Oost-Vlaanderen:
* Opbrakel (Brakel) - De Verrebeekmolen - stenen windmolen
* Schorisse (Maarkedal) - De Kasteelmolen - watermolen
* Sint-Niklaas - De Witte Molen - stenen windmolen

Provincie Vlaams-Brabant:
* Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (Roosdaal) - De Hertboomwindmolen - houten windmolen
* Rotselaar - Molen van Doren - watermolen
* Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee) - Molen Vanden Bempt - watermolen

UITNODIGING: Huldig mee: 15 Vlaamse molens krijgen Kenteken Actieve Molen 2012

Gepost op 2012-04-12 17:37:49

Europese Molendag Vlaanderen 2012

Gepost op 2012-04-12 17:31:02

In samenspraak met verschillende Europese molenverenigingen werd de maand mei uitgeroepen tot Europese molenmaand.

De bedoeling hiervan is om jaarlijks in de loop van deze maand in de verschillende Europese landen initiatieven te nemen, om de oude historische wind- en watermolens in de schijnwerpers te zetten.

Door Molenforum-Vlaanderen werd dit jaar zondag 20 mei 2012 weerhouden als Europese Vlaamse Molendag.

Aan de moleneigenaars en vrijwillige molenaars wordt gevraagd om op deze dag hun molen open te stellen voor het publiek van 10 u. tot 18 u.

Vlaamse Molendag 2011 in een Europese context

Gepost op 2011-02-13 12:56:20

Vele Europese molenverenigingen willen van de maand mei een Europese molenmaand maken.

De bedoeling van deze Europese Molenmaand is om jaarlijks in de loop van de maand mei in de verschillende Europese landen initiatieven te nemen, om de oude historische wind- en watermolens in de schijnwerpers te zetten.

Wat leent zich hiertoe beter dan onze jaarlijks terugkerende Vlaamse Molendag?

Uit een bevraging van alle Vlaamse molenverenigingen, ook Levende Molens vzw, bleek dat de meerderheid, op een enkele uitzondering na, zich kon vinden in het verplaatsen van de Vlaamse Molendag naar de Europese molenmaand mei. Gezien in een democratie de meerderheid beslist, werd in onderling overleg zondag 22 mei 2011 gekozen voor de Vlaamse Molendag.

Aan de moleneigenaars en vrijwillige molenaars wordt gevraagd om hun molen op zondag 22 mei 2011 voor het publiek open te stellen van 10 u. tot 18 u.

I.J. de Kramer-prijs voor 2010, uitgereikt te Arnhem, Sonsbeek

Gepost op 2010-11-04 20:23:57

Tijdens de najaarsbijeenkomst van TIMS-Nederland en Vlaanderen op 23 oktober, heeft de voorzitter Peter Tergau de I.J. de Kramer-prijs 2010 ter grootte van € 2.000,- uitgereikt.

Deze publicatieprijs werd toegekend aan de Vlaamse auteurs: Yves Coutant voor zijn manuscript: Windmill technology in Flanders in the 14th and 15th centuries. Part 2: The moving parts of early post and tower mills.

Het oordeel van de jury luidde: Negen jaar nadat Yves Coutant het staande werk van de middeleeuwse Vlaamse standaardmolens en stenen molens beschreef (uitgegeven in de reeks Bibliotheca Molinologica van TIMS, nr. 16), behandelt hij thans het draaiend werk van deze molens.
Opnieuw baseert Coutant zich op eigen onderzoek van zeer vele molenschattingen en herstelrekeningen in archiefdepots. De transcripties zijn heel secuur uitgevoerd, geheel volgens de regels van de lexicologie. De auteur beheerst het Middelnederlands en het Picardisch al even goed als het moderne Nederlands en Frans en is daarenboven een goede molenkenner.
Het risico van dergelijk gigantisch onderzoek is dat de details te sterk zouden overwegen. De auteur wist zijn vele vondsten in gehelen te bundelen, in hoofdstukken zoals het gevlucht en de vang. Aldus weet hij een hoge molinologische relevantie te bereiken: de samenstelling van deze onderdelen kunnen vergeleken worden met andere regio´s, of, in eigen regio, met latere tijden. Coutant weet aan te tonen dat vele onderdelen in de 14de en 15de eeuw al de huidige grootte en/of capaciteit hadden bereikt.
De integratiegraad tussen verschillende disciplines, meer bepaald tussen molinologie en het algemeen historisch onderzoek, ligt niet hoog.
Dat was ook niet het opzet: de auteur beperkt zich tot lexicologisch en technisch onderzoek van de middeleeuwse molenbouw. De studie van Coutant vormt wel een belangrijk wetenschappelijk instrument om het belang van de molentechniek te duiden in de samenleving, meer bepaald in de economische voorspoed.
In het ons toegestuurd manuscript komen geen illustraties voor, alhoewel deze erg verhelderend hadden kunnen werken. In de begeleidende brief meldt de auteur deze illustraties wel te voorzien in de geplande uitgave.