MOLENAARS ZIJN TIJDELIJK WERKLOOS
Het Nieuwsblad - 21-09-2010 - Ronny Vanhooren
RENOVATIE BEUKELAREMOLEN UITGESTELD

MERKEM - Vlaanderen heeft geen geld meer om de onderhoudswerken aan de Beukelaremolen te betalen. De molen draait niet langer en de molenaars zijn werkloos. 

De Vlaamse overheid trekt een onderhoudspremie uit om beschermde molens te herstellen. 'Daarom is er voor de Beukelaremolen een stappenplan gemaakt. Stap 1 en 2 zijn al achter de rug. Stap 3 omvat het aanbrengen van een nieuwe dakbedekking en het vervangen van de zeilen, maar door de breuk tussen de gemeente Houthulst en vzw De Boot heeft het gemeentebestuur dit dossier alleen verder afgewerkt en zijn de werken van stap 3 via een verkeerde procedure van start gegaan. Het gevolg daarvan is dat de gemeentekas 24.000 euro aan haar neus ziet voorbijgaan. De werken waren immers gestart zonder toestemming van de Vlaamse overheid', vertelt molenaar Bart Castelein.

Molen verzakt
'Ondertussen is het molenkot van de Beukelaremolen verzakt. De molen is niet stabiel genoeg om te malen en Monumentenwacht raadt het verdere gebruik van de molen af. De plannen voor de herstellingen zijn klaar en de aannemer is aangeduid, maar nog steeds is er geen toestemming van het Vlaamse Gewest omdat de Vlaamse overheid voor dit jaar geen geld meer heeft. Het is dus wachten tot volgend jaar. De vijf molenaars hebben de wieken in rouwstand gezet en zijn nu deeltijds werkloos', zegt Castelein.

De Beukelaremolen heeft twee koppels molenstenen. Een koppel is in gebruik door molenaar Jos Hooghe die er graan maalt voor veevoeders. Molenaars Ann Vergauwen, Julien Geldof, Marc Hindryckx en Bart Castelein gebruiken de andere molenstenen om graan te malen voor brood.

'In 2009 hebben we 200 dagen gemalen. Daarmee zijn we de derde meest draaiende molen in West-Vlaanderen. Deze molen lokt elk jaar bijna 2.000 bezoekers. Dit jaar zouden we de 20.000ste bezoeker verwelkomen, maar het mocht niet zijn.'
Dit artikel heeft een link met volgende molen(s):
Naam en GemeenteType
Beukelaremolen
Merkem - Houthulst
Staakmolen met open voet