"WEK GROENE STROOM OP MET HISTORISCHE WINDMOLENS"
Het Laatste Nieuws - 14-01-2011 - belga/sps
Vlaams parlementslid Dirk Van Mechelen (Open Vld) wil historische windmolens inschakelen bij het opwekken van groene energie. "Met een aantal, niet eens zo ingrijpende maatregelen moet een windmolen voldoende energie kunnen leveren voor de omliggende woningen of een wijk", stelt Van Mechelen.

Van Mechelen stelt vast dat zowat alle historische windmolens in Vlaanderen geen enkel economisch nut meer hebben. "De afgelopen jaren werden miljoenen euro's geïnvesteerd in het onderhoud en herstel van de molens. Maar een molen is een machine. De beste garantie om een molen in stand te houden, is hem te laten functioneren", luidt het.
 
De voormalige Vlaamse minister roept op "niet te kiezen voor de gemakkelijkheidsoplossing en alles bij het oude laten", maar werk te maken van innovatie en ontwikkeling. "Ik vind het onwaarschijnlijk dat het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, als wetenschappelijke instelling, alleen of met collega's nog geen enkel initiatief heeft genomen om te kijken op welke manier een oplossing kan worden gevonden voor het behoud van de intrinsieke erfgoedwaarden enerzijds en de inbreng van hedendaagse technologie anderzijds."
 
Bourgeois, de rest van de Vlaamse regering en "partners zoals Erfgoed Vlaanderen" krijgen van Van Mechelen dan ook de hint de inschakeling van historische windmolens bij het opwekken van groene energie ernstig te onderzoeken.

Nieuwe molens
Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen!) steunt principieel het voorstel van Van Mechelen. Caron vindt overigens dat er best nieuwe molens geplaatst mogen worden. Volgens het Groen!-parlementslid "zal het technisch geen sinecure zijn om het behoud van de erfgoedwaarden van een oude molen en de technologie die nodig is om elektriciteit op te wekken met elkaar te combineren. Maar onderzoek en experiment zouden zeker nuttig zijn." Vlaanderen zegt steeds dat het wil investeren in innovatie, meent Caron, "wel, dit is een concreet punt".

Het onderzoek mag zich volgens Caron evenwel niet beperken tot de opwekking van elektriciteit. "De meeste molens hebben geen enkele functie dan de historische. Wellicht is er nog een aantal hedendaagse functies mogelijk, waarbij de opgewekte energie direct kan worden aangewend."

"Vlaanderen stond vroeger vol windmolens. We beschermen ze omdat ze zo mooi zijn", weet Caron. "Waar wachten we op om nieuwe molens te plaatsen en tegelijk een deel van de historische molens een nieuwe functie te geven?"