In 2005 al stelde eigenaar Erik Van Hemelrijck het milieuproject 'Oyenbrug en omgeving' voor. Het educatief project versterkt de natuurwaarde in de Oostelijke Maalbeekvallei en bewaart het cultureel historisch karakter van de Oyenbrugmolen. Drie jaar later stelde Erik zijn plan voor om de turbine-infrastructuur van het historisch monument te restaureren. Hij wil een turbine plaatsen die waterkracht omzet in groene stroom. Een innoverend idee, maar de uitvoering blijkt niet zo eenvoudig.

'De kosten worden geraamd op 152.500 euro', zegt Erik Van Hemelrijck. 'We kregen aanvankelijk tot 80procent subsidies, maar dat geldt enkel voor het conserveren van de relicten en het herstellen van de aandrijver en zijn noodzakelijke omkadering.'

Subsidie
'Er was dus aanvankelijk geen subsidie voorzien voor het onderdeel dat hernieuwbare stroom moet opwekken. Omdat we een uniek project voor Vlaanderen rond groene stroom hebben, konden we na heel wat overlegvergaderingen met Ruimtelijke Ordening Vlaams-Brabant een dubbele premie van 80procent bekomen volgens de kwalificatie ZEN-monument 'Zonder Economisch Nut'. Zonder die premie was de concrete restauratie van de molen en het opwekken van groene stroom niet haalbaar geweest.'

'De financiƫle baten zijn de eigen stroomvoorziening en de jaarlijkse verkoop van groenestroomcertificaten die nauwelijks 2.000 euro zou opleveren. Zonder subsidies was dit niet haalbaar. De educatieve waarde en het maatschappelijk nut van dit project, geven wel een significante meerwaarde aan de Oyenbrugmolen en aan de Maalbeekvallei van Grimbergen.'

Aandrijver
'De eerste fase (6.532 euro) is inmiddels afgerond', legt Erik Van Hemelrijck uit. 'Nu volgt fase2 om de relicten van de Girard-turbine op zijn oorspronkelijke positie te voorzien. Aangezien de turbine niet meer ingeschakeld kan worden als aandrijver van de maalstoel, is een nieuwe aandrijver noodzakelijk. De stuwwerken en de situatie in de Maalbeek zowel boven als uitstroom moeten worden onderzocht en hersteld.'

'Fase3 is dan het herstel van de secundaire as, transmissie, luiwerk, maalstoel tot maalvaardige restauratie van de Oyenbrugmolen. Tegen het einde van het jaar moeten de plannen klaar zijn. We hopen ze te kunnen realiseren in 2012', besluit Erik Van Hemelrijck.