EXTRA SUBSIDIES VOOR RESTAURATIE WATERMOLENS
Het Nieuwsblad - 30-05-2012 - RAF VANMECHELEN EN RICHARD VANDERSMISSEN
TONGEREN - Eigenaars van bestaande en historische watermolens krijgen voortaan een extra subsidie van het Tongerse stadsbestuur. Het erfgoed moet uitgroeien tot een bijkomende toeristische troef in de streek. 

Het stadsbestuur van Tongeren wil de nog tien bestaande watermolens, waarvan er vier beschermd zijn, weer maalvaardig maken. Eigenaars krijgen daarvoor voortaan een éénmalige subsidie van de stad tot 75procent van de niet subsidieerbare kosten, tot een maximumbedrag van 10.000 euro.

'Sommige van deze molens leveren een waardevolle bijdrage in de toeristische industrie. Zo werden er bepaalde molens gebruikt als museum of gastenverblijf', weet burgemeester Patrick Dewael (Open VLD). 'De subsidies moeten dan ook helpen om dit belangrijk stuk erfgoed zo veel mogelijk in ere te herstellen. Want een deel van die molens ligt niet meer aan de Jeker zelf, en een bypass van de stroom kost geld.'

Subsidies zijn nodig
Karel Maes (65) en Bettina Proesmans (59), een architectenkoppel op rust, zijn eigenaar van de Hoogmolen aan Klerebroek. Het koppel is druk in de weer met de restauratie van de oude korenmolen, waarvan de eerste geschriften dateren van voor het jaar 1479.

'We hebben een subsidie aangevraagd bij de dienst voor industrieel erfgoed en die is ook goedgekeurd. Maar we moeten vier jaar op het geld wachten. Er zijn momenteel niet voldoende fondsen', zegt Karel.

De complete restauratie van de molen kost zo'n 400.000 euro en het koppel wordt nu geholpen door hun vrienden van de werkgroep Zuid-Limburgse Molenzorg. 'We leerden de vereniging kennen toen we een opleiding als molenaar volgden in Bokrijk. Een dag per week helpen een aantal vrienden, met kennis van zaken, ons met de restauratie. Voor de grotere werken, zoals het stukje bypass van de Jeker, vraag ik een aannemer.'

Toeristische route
Voor de bypass heeft het koppel al een mondelinge overeenkomst met de Vlaamse Watermaatschappij. 'Het is de bedoeling dat we tegen het einde van het jaar operationeel zijn en dat we dan ook effectief gaan malen. Hopelijk kunnen we de subsidies van het stadsbestuur gebruiken, want het kan voor een mooie toeristische route zorgen.'