TONGERSE MOTMOLEN HERBERGT GROOTSTE WATERRAD VAN LIMBURG
Het Nieuwsblad - 28-06-2012 - STT
TONGEREN - Zondag 24 juni vond de jaarlijkse Molendag Limburg plaats. Tongeren pakte uit met de Motmolen waar de bezoeker het grootste waterrad van Limburg kon bewonderen: type Sagebien, met een doormeter van 6,6 meter en 60 houten schoepen. Het slechte weer zorgde voor een geringe opkomst, maar de interesse was er wel.

Paul Denis, licentiaat in de geografie, actief lid van de vrijwilligersbeweging Leefmilieu Tongeren en sinds 1982 lid in de stedelijke adviesraad van Leefmilieu Tongeren, wist als gids dan ook te boeien.
 
‘Water speelde doorheen de eeuwen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de stad. Rond 1240 is er reeds sprake van een banale of heerlijke molen. Deze molen is de oudste molen van de stad en diende uitsluitend om de mout van de brouwers te malen, vandaar de naam Moutmolen of Motmolen. In 1830 werd de Motmolen als een gewone graanmolen heropgericht waarna in 1903 de stad Tongeren er een drinkwaterpompmolen van maakte.’

‘Het Tongerse drinkwater wordt gewonnen uit krijtlagen; oude zeeafzettingen met een ouderdom van 70 miljoen jaar. Deze krijtlagen bestaan uit skeletjes van allerlei zeeorganismen zoals schelpen, krabben, kreeften, …. Het kalkgehalte van krijt ligt rond 98%. Hierdoor ligt ook het kalkgehalte of de hardheid van het gewonnen drinkwater erg hoog.’

‘Tot in de 19de eeuw haalde men het nodige water uit open waterputten, poelen en zelfs rivieren. De kans op besmetting was dan ook groot. In 1579 stierf de helft van de Tongerse bevolking aan pest en in 1866 stierven 77 Tongenaren aan cholera. Vanaf de 18de eeuw werden gesloten pompen boven de putten geïnstalleerd.’

‘In 1903 kocht Tongeren dan de Daalbron te Lauw. Het is een krachtige natuurlijke bron, die drinkwater van hoge kwaliteit levert. Via een waterleiding met natuurlijk verval wordt dit water tot bij de Motmolen gevoerd. Van hieruit stuwde een authentieke waterpomp tot 1973 het water naar de hoger gelegen waterreservoirs, waaronder de watertoren achter het Casino en een groot reservoir, vlak bij het huidige Vesalius-ziekenhuis. Geleidelijk aan schakelde men over naar elektrisch aangedreven pompen.’

‘De watertoren heeft een inhoud van 200 m3, is 23 m hoog en werd als monument beschermd in 1997. Beide reservoirs leverden voldoende druk om het water uit een vijftigtal groene straatpompen, verspreid over gans Tongeren te laten stromen. Nog later evolueerde men naar het huidige comfort met verschillende kranen binnen de woning. Een luxe waarvan men destijds enkel kon dromen.’ 

De Motmolen is sinds 1986 een beschermd monument.
Dit artikel heeft een link met volgende molen(s):
Naam en GemeenteType
Motmolen
Tongeren - Tongeren
Onderslag watermolen