WATERMOLEN REMT MOTTEWATER
Het Nieuwsblad - 17-07-2001 - Willy VAN CALSTER
RILLAAR - Rillaar maakt zich al jaren boos, omdat de provincie de Motte niet ruimt. De provincie beweert nu dat het niet zozeer het slib in de Motte is, dat voor wateroverlast zorgt. De Motte stroomt te traag en de Schoonhovenmolen is de schuldige.
Het Aarschots stadsbestuur maakte - bij wateroverlast in Rillaar - regelmatig haar standpunt inzake waterbeheer bekend via de media. De stad wijst de Motte aan als de grote schuldige. De provincie zou de Motte slecht onderhouden.

"Een wetenschappelijke analyse leert ons echter dat het probleem van de wateroverlast in Rillaar veel complexer is. De ruiming van de Motte alleen lost het probleem niet op. Er zijn andere maatregelen nodig," zegt gedeputeerde Yvan Ottenbourgh, bevoegd voor waterbeleid. "In eerste instantie is er meer overleg nodig tussen de gemeentebesturen, de provincie en het Vlaams Gewest. Nu neemt ieder voor zich maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Daar stappen we vanaf. We starten met gestructureerd overleg in september."

Te traag
Ondertussen onderzocht Koen Beheydt, bij de provincie verantwoordelijk ingenieur voor de waterlopen, wat er verkeerd gaat met de Rillaarse Motte. "We ontkennen niet dat er slib in de Motte ligt," zegt Koen Beheydt, "maar dat slib is niet de oorzaak van de wateroverlast. Wij stelden vast dat zelfs na enkele dagen regen het water in de Motte niet echt hoog staat. We merkten ook op dat er in het water van de Motte bijna geen beweging zit. Omdat het beekwater te traag stroomt, krijg je veel slibafzetting. Ruimen we dat slib, dan ligt er binnen de kortste tijd in de beek een nieuwe sliblaag. Het water moet sneller stromen. Dus gingen we op zoek naar de rem die dat belet. De schuldige is de bouwvallige molen van Schoonhoven. Het kunstwerk stuwt het water zodanig op, dat het debiet in de Motte te klein wordt. Daar moeten we wat aan doen. De Motte moet aan de molen in Aarschot een groter debiet krijgen, zonder dat we aan de molen zelf raken, want het gaat om een beschermd monument."

Wat nog rest van de watermolen van Schoonhoven kwam recent in handen van een privé-eigenaar. Die zou plannen hebben de molen te restaureren. De provincie zal samen met de eigenaar onderzoeken hoe het debiet van de Motte ter hoogte van de molen kan verhoogd worden, zodat het beekwater over de hele lengte van de Motte sneller zal stromen.

Buffer
De provincie onderzoekt ook de mogelijkheid om een bufferbekken te realiseren aan de Wielandsvliet (Nopstal). Uit een eerste onderzoek blijkt dat een wachtbekken niet kan gerealiseerd worden zonder belangrijke ingrepen.

De komende maanden wordt ook werk gemaakt van de oplossing van het probleem van de wateroverlast aan de Schoonderbukenweg. De provincie investeert daar in totaal 56 miljoen. 18 voor de sanering van de Wolfseikloop, 30 voor een wachtbekken in de Del en 8 voor een wachtbekken langs de Ossebeek in de Schrans. Mogelijk is het wachtbekken in de Del ontoereikend, om bij erg zware regenval overstromingen in Montenaken en aan de Schoonderbukenweg te voorkomen.

De provincie denkt eraan een verbinding te maken met het wachtbekken aan de Ossebeek, om zo over voldoende opvangcapaciteit te beschikken om zelfs de hevigste stortvlaag aan te kunnen.
Dit artikel heeft een link met volgende molen(s):
Naam en GemeenteType
Molen van Schoonhoven
Aarschot - Aarschot
Middenslag watermolen