MOLENS MOETEN WEER MALEN
Het Nieuwsblad - 19-02-2008 - André Vlerick
KNESSELARE - Elf partners engageren zich om de Schelderomolen van Schelderode, de Pietendriesmolen uit Knesselare en de Stenen Molen van Ertvelde weer aan het werk te zetten. Bedoeling van het project Malende Molens is om het toeristische potentieel van de molens in de verf te zetten.

Het hele opzet past binnen een nieuw Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Na de nodige kleine herstellingswerken aan de drie molens zullen ze, als voorbeeld voor andere molens in de regio, als toeristisch-recreatieve troeven worden uitgespeeld. Rond de molens worden allerhande activiteiten uitgewerkt. Dat gaat van het educatieve project Van graan tot brood tot het uitwerken van een molenroute, die de drie deelnemende molens verbindt, en het opstarten van verkoopactiviteiten in de molens.

'Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn landbouwers weer specifieke teelten als spelt te laten aanplanten en via hoeves of bakkers weer typische broodproducten of veevoer van zelfgemalen graan te verkopen', zegt Eddy Matthijs, secretaris van het Plattelandscentrum Meetjesland, dat het project coördineert. Dit alles met maar één bedoeling: de molens als waardevol erfgoed weer in de kijker plaatsen.

Naast de toeristisch-recreatieve activiteiten is aan het project ook een deelluik tewerkstelling gekoppeld. Zo wil men via sociale tewerkstelling ook vijf mensen en een begeleider aan het werk zetten voor kleine onderhoudswerkzaamheden (groenonderhoud, kleine herstellingen, schilderwerk, klusjes) en het plaatsen van infoborden rond de windmolens.

Met de steun van de provincie worden ook nieuwe en vervolmakingscursussen opgezet voor molenaars. Omdat er een nijpend tekort is aan arbeidskrachten in de sector van de molenbouw en -renovatie en in hersteltechnieken willen de initiatiefnemers hiervoor een speciaal werkgelegenheidsproject opstarten met de VDAB.

'De finale bedoeling is de drie molens weer hun oude werk terug te geven: hen te doen malen. Zo verslijten ze het traagst', zegt Oost-Vlaams gedeputeerde voor Toerisme Eddy Couckuyt. 'Met deze drie molens kan dit, door de zorg die ze al kregen, met een minimum aan herstellingswerken. Ze moeten een trekpleister worden voor jong en oud.'

Het project loopt tot in 2009. Ondertussen wordt gekeken of en in welke vorm ook andere (Oost)-Vlaamse molens onder handen genomen kunnen worden.
Dit artikel heeft een link met volgende molen(s):
Naam en GemeenteType
Pietendriesmolen
Knesselare - Knesselare
Staakmolen met gesloten voet
Schelderomolen
Schelderode - Merelbeke
Stenen bergmolen
Stenen Molen
Ertvelde - Evergem
Stenen grondzeiler